Zer dira jarrerak?

Jarrera sozial bat zerbaiti edo norbaiti buruz daukagun sorkuntza positiboa edo negatiboa da. Adibidez heriotza zigorra.
Jarrerak reakzio kognitiboak, motibazioak eta emozioak adierazten dituzte mundu sozialeko hainbat ezaugarrietara: gustoko ditugun gauzak ditugu edo gustatzen ez zaizkigunak edo baita ere atrakzioa sentiarazten digutenak.
M. Rosenberg eta -en arabera, jarrerak hiru osagaiz osatuta daude; kognitiboa, afektiboa eta konduktuala.
-Osagai kognitiboa pertsona bakoitzak objektuari buruz daukan jarreraren zinezpena da.
-Osagai afektiboa jarreraren objektuarengan dauzkagun sentimenduaz arduratzen da.
-Osagai konduktuala pertsona bakoitzan bete pertsonengan dauzkan jarerrerei egiten die erreferentzia.
Hiru osagai hauek inplikatzen dute jarreraren objetuaren ebaluaketa. Modu honetan zinespenak ona ala txarrak izan daitezke, sentimenduak, onak ala txarrak eta portaera, lagungarria edo ostila.

Daniela Mosciarol slidesharen partekaturiko aurkezpena:

Anna-M-Rosenberg.jpghovland_graf.gifJarreren funtzioak:

-Niaren funtzio defentsiboa:
babesten dute pertsona bere sentimenduetatik eta besteak haienganako sentimenduetatik, sentimendu hauek beste batzuengan proiektatuz. Adibidez; langile batek kritikatzen duenean beste langile imigrante batzuk etortzea.
-Funtzio expresiboa:
pertsona guztiek ezpresatzen dute bere balore prpioak islatzen dutenak. Pertsona batzuk adoz daude heriotza penarekin nahiz eta jende gehienak ez egon adoz.
-Funtzio erabilgarria edo adaptatiboa:
Desiratzen ditugun helburuak lortzen laguntzen digu. Adibidez; langile batek egiten duena.
-Ezagupenaren funtzioa:
Erabilgarriak dira mundu sozialeko hainbat ezaugarri ordenatzeko eta estrukturatzeko. Egora berrien aurrean, gure jarrerak laguntzen gaitu, lehenagoko esperientzien ondorioz, predezitzea zer espero dezakegun egoera horretatik.
http://es.wikipedia.org/wiki/ActitudJARREREN SORKUNTZA:
Heziketa: Gurasoek dauzkaten zinesmenak eta jokatzeko erak influentzia handia dute semeengan eta honek beraien jokatzeko modua, era batekoa edo bestelakoa izatea egiten du. Adibidez;gurasoak indigente batekin topo egiten dutenean, seme alabei dirurik ez emateko esaten badiote, seme-alabak handiak direnean, hori erakutsi diotenez ez diote dirurik emango ingidenteari.
Espereientzia pertsonala: Jarrera mota hau, esperientzia pertsonal bat izan eta gero sortzen zaigun jarrera mota horren aurrean da. Adibidez, kotxeko istripu bat izan duena alkohola edateagatik, gero alkoholari nazka hartzea. Alkohola lotzen duelako istripuaren kausarekin eta hori mingarri egiten zaiolako.
Taldeak: Taldeak lan egiten dute taldekideen artean ahalik eta konformitate gehiena sortzeko.
Komunikabideak: Objetu materialei buruz daukagun iritzietan asko influitzen du telebistan agertzen diren iragarkiekin eta albisteekin. Garrantzi handia ematen diolako telebistan ikusten dugunari eta hori gero dauzkagun zinismen eta jarrerak aldatzen dizkigu. Adibidez, telebistan arropa garbitzeko produktu baten iragarkia ikusten dugunean eta iragarki horretan beste arropa garbitzeko txarragoa den produktu batekin konparaketa egiten badigute, bigarren produktuarekiko jarrera negatiboa izango dugu eta lehenengoarekiko positiboa.
Gizaki guztiok edozer gauza egiten dugunean saiatzen gara besteak konbentzitzen argudioen bitartez gure erabakia hobeena dela. Baina pertsona hauek eduki ahal dute disonantzia kognitiboa bi kontrako zinezmen baldinbadauzka.


Leo Festinger (1957):Honek azaldu zuen zergatik gizakiok behar dugu oreka bat sortzea gure pentsamenduen eta gure jarreren artean. Hauek bien artean inkoherentziak baldin badaude desegonkortasuna sortzen zaigu. Kasu batzuetan zinesten dugunaren eta egiten dugunaren artean gaizki ulertuak egoten dira eta honek tentsio egoera handia sortzen du.
Adibidez; erretzaile bat erretzearen eta minbiziaren ateko erlazioari buruzko artikulu bat irakurtzen duenean, konturatuko da informazio hori disonantea dela bere jarrerarekiko. Disonantzia kognitiboa gutxitzeko, erretzailea aldatu dezake erretzearen aurrean daukan jarrera edo bere erretzeko kondukta. Festingerren ustez, pertsonak normalean egiten dutena da, gatazka mentala txikiagotu edo garrantzia kendu, pertzepzioak aldatuz konpatibleagoak egiteko manifestatzen duten jokabidearekin.

Jarreren aldaketa:
Nola litzateke posible pertsonen jarrerak aldatzea? Jarerrak denboran zehar egonkor mantentzen dira, eta nahiz eta aldaketei resistenteak izan, posible da aldatzea edo eraldatzea. Estrategiak asko daude jarrerak aldatzeko. Horietako bat, sarien edo zigorren bitartez egiten den jarrera aldaketa da. Beste bat, persuazio publizitarioa da.
Persuazio publizitarioa defendatzen du askotan, hartzaileari jasanezinak egiten zaizkion jarrerak. Persuazioa, jarrerak aldatzea informazioaren bitartez da, politikoak kanpaina elektoraletan egiten dutena, adibidez.:
- Komunikatzailea adeitsua eta expresiboa da audientziaren aurrean.
- Mezua emozioetan influentzia handia dauka, bereziki beldurarri edo antsietateari.
- Mezua errepikatzen da behin eta berriz, ahalik eta segituago.